Konuşma Konuları

Mehmet Auf’un oldukça yeni nesil ve her gruptan katılımcının ilgisini çekebilecek bir sunum tarzı var. En önemli farkı konuşmalarında katılımcılarla etkileşim kurarak anlattığı hikayelere mutlaka onları dahil etmesi…

Hikayeler basit; ama etkili mesajlara sahip! Aynı zamanda sıra dışı bir kariyere sahip; makine mühendisi, senarist ve oyuncu… İşletme doktorası yapan ve pek çok kitabı olan bir yazar.

Başarının (Olmayan) Formülü

Başarı kişiden kişiye değişen bir olgudur ve sonuçların garantisi olmadığı için bir formüle oturtmak neredeyse imkansızdır. Bununla birlikte kişilerin harekete geçmesini sağlayabilmek ve en azından kendi başarı kriterlerine doğru çabalamasını sağlamak olasıdır. Çok farklı alanlarda, farklı yaşamlardan gelmiş, farklı yollardan geçerek başarıya ulaşmış kişilerin hikayelerinin anlatıldığı bu konuşma sonuncunda dinleyiciler kendi önceliklerine göre mesajlar çıkartabilecek ve harekete geçeceklerdir.

İkna İnce İştir

İş ve özel hayatta en işe yarayan yet- kinliklerden biri olan ikna becerisinin doğru yaklaşımlarla nasıl geliştirilebileceğini örneklerle anlatan bir konuşmadır. Kimi, niye, nasıl, nerede ve ne zaman ikna edileceği konusunda yapılacak iyi bir ön hazırlığın süreci nasıl kolaylaştıracağını, bulunan ortak fayda kümelerinin itirazları karşılamada ne kadar işe yarayacağını, ezber bozma taktiğinin en içinden çıkılmaz durum- lara çare olabileceğini gerçek hayat hikayeleri ile dinleyebileceğiniz bu ko- nuşma sonunda ikna sürecinde nelerin eksik yapıldığının farkına varılacaktır.

Lider Yöneticinin Unutmadıkları

Bu konuşmada amaç günümüz yöneticilerinin aşırı iş yükü ve sorumluluk nedeniyle çoğunlukla bildikleri halde uygulamayı unuttukları önemli rehber ilkelerin hatırlatılmasıdır. Beklentilerin yüksek olduğu ortamlarda ulaşılması güç hedeflere ilerlerken hem kendileri- nin hem de takım arkadaşlarının moti- vasyonlarını yeterli düzeyde tutabilmek, değişime kolay uyum sağlayabilmek, yeniliğin peşine düşmek, doğru iletişim mekanizmalarını verimli çalıştırabilmek gibi konularda pratik yaklaşımların hatır- latıldığı, örneklerle duyguların harekete geçirildiği bir konuşmadır.

Fırsatlaşan Tesadüfler

Kişinin başarı yolunda karşılaştığı durumları olumlu değerlendirebilmek için daima hazır olmasının başarı olasılığını arttıracağı ana mesajının incelendiği bir başlıktır. Gerçek hayat hikayeleri ve kişisel örneklerle zenginleştirilmiş, duygulara hitap eden bir içeriğe sahiptir. Hedeflere odaklanmanın, kendini yenileme ve geliştirmenin, kişisel motivasyonu sürekli hale getirmenin ve engellerin gerçek anlamda fırsatlar yarattığının farkında olmanın kişiye sağlayacağı başarılı olma ve huzuru bulma konusunda yararlarını hatırlatır.

Sözde Değil Özde Takımız

İş dünyasının vazgeçilmez ihtiyaçların- dan biri olan etkili çalışan takımlar oluşturabilmek için ipuçlarının paylaşıldığı bir konuşmadır. Güven ortamının yaratılması ve sürdürülmesi için yapılması gerekenler, iletişim kanallarının tıkanmadan çalışmasının sağlanması, çalışanların yaptıkları işlerin önemini ve kıymetini anlamalarının sağlanması, olası krizlerin ve engellerin aşılabilmesi için uygulanabilecek yaklaşımlar, başaran takımın ödüllendirilmesi gibi konuların hikayelerle anlatıldığı bir konuşmadır.

Değişime Hazır Olmak

İnsan doğası gereği çok da tercih edilmeyebilen değişim süreçlerini kolay ve zarar görmeden geçirebilmek adına çalışanın ne tür yaklaşımların yarar sağladığını hikayelerle güçlendirerek anlatan bir konuşmadır. Genelde olumsuz olasılıklara odaklanan kişinin bunun farkına varmasını sağlayan, çözüm yolları aramanın getireceği zihinsel ve ruhsal rahatlamayı hatırlatan, sonuç olarak süreci kolaylaştırmak adına uygulanabilecek metodları hatırlatarak hem kurumu hem de çalışanı rahatlatan bir konuşmadır.

Satış Eğlenceli Bir İştir!

İş dünyasının vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan etkili çalışan takımlar oluşturabilmek için ipuçlarının paylaşıldığı bir konuşmadır. Güven ortamının yaratılması ve sürdürülmesi için yapılması gerekenler, iletişim kanallarının tıkanmadan çalışmasının sağlanması, çalışanların yaptıkları işlerin önemini ve kıymetini anlamalarının sağlanması, olası krizlerin ve engellerin aşılabilmesi için uygulanabilecek yaklaşımlar, başaran takımın ödüllendirilmesi gibi konuların hikayelerle anlatıldığı bir konuşmadır.

Hikayenin Gücü

Doğru hikayeleri doğru zamanda paylaşmanın veya duruma uygun şaşırtıcı bir senaryo düşünebilmenin iş ve sosyal hayatta kişilere birçok olumlu etkisi vardır. Amacını ve fikrini en etkileyici şekilde ifade etmek, karşısındaki kişinin duygularını harekete geçirerek onu motive etmek, akılda kalıcı olup fark yaratmak bunlardan birkaçıdır. Bu konuşmada duruma en uygun hikayenin nasıl bulacağının ve nasıl anlatılacağının yanı sıra, gerektiğinde nasıl bir senaryo üretilebileceğinin de örnekleri verilecektir.

İkna oldunuz mu?

Konuşma, eğitim ve diğer işlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.